Πανελλαδικές: Μήνυμα του Προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής