Πανελλαδικές – Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ: Σχολιασμός και απαντήσεις από ΟΕΦΕ