Πανελλαδικές: Πώς ήταν τα θέματα σε Φυσική, Ιστορία, ΑΕΠΠ

Σχολιασμός από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος

Τα θέματα των τριών μαθημάτων Προσανατολισμού στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολιάζει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, "τα θέματα Φυσικής Προσανατολισμού ήταν σαφή και επιστημονικά διατυπωμένα. Κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ο χρόνος ήταν επαρκής για την ανάπτυξη των θεμάτων και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές".

Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού "ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της διδαχθείσας ύλης. Γενικά για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή τα θέματα ήταν εύκολα προσεγγίσιμα και απαιτούσαν κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα μόνο στη Δεύτερη Ομάδα, δηλαδή στην επεξεργασία των πηγών".

Σε ό,τι αφορά το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" η ΟΕΦΕ αναφέρει τα εξής:

"ΘΕΜΑ Α

Κατανοητά υποερωτήματα, χωρίς ύπαρξη παγίδων.

ΘΕΜΑ Β

Β1. Άσκηση με κενά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Β2. Άσκηση εύρεσης λογικών-συντακτικών λαθών που δεν είχε παγίδες.

ΘΕΜΑ Γ

Θέμα έξυπνο που εξέταζε τους μαθητές στην ευκολία διαχείρισης των στοιχείων ενός πίνακα, είχε δύσκολο εκφώνηση που μπορεί να μπερδέψει κάποιους.

ΘΕΜΑ Δ

Θέμα με υποπρογράμματα, που δεν έχει δύσκολες έννοιες, Θέμα καλό για κατανόηση των πλεονεκτημάτων του τμηματικού προγραμματισμού.

Γενικά τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, ένας μαθητής μέτριας δυναμικότητας μπορούσε να προσεγγίσει το 10-12, αλλά δυσκόλευαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα το άριστα να είναι μόνο για μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά και έχουν κατανοήσει καλά τις έννοιες του προγραμματισμού".

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ