Πανελλαδικές: Σχολιασμός για Λατινικά, Χημεία, ΑΟΘ Προσανατολισμού

Από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος

Κλιμακούμενης δυσκολίας ήταν -σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος- τα θέματα των Λατινικών για την Ομάδα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

Συγκεκριμένα, η ΟΕΦΕ σχολιάζει τα εξής για τα θέματα: 

 

"Είναι διατυπωμένα με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους υποψήφιους.

Ζητήθηκε η μετάφραση 3 αποσπασμάτων από κείμενα που έχουν διδαχθεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στο σκέλος της γραμματικής ζητήθηκαν τύποι που καλύπτουν όλο το εύρος της, με κάποιες ιδιαιτερότητες που όμως σε καμία περίπτωση δε δημιουργούν προβλήματα. Χρειαζόταν ο υποψήφιος να έχει καλή γνώση και να είναι σωστά προετοιμασμένος.

Στο σκέλος του συντακτικού οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ασκήσεις στις οποίες μπορούσαν να ανταπεξέλθουν χωρίς προβλήματα.

Σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι αρκετά καλά προετοιμασμένοι και προσεκτικοί".

Χημεία

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της Χημείας Προσανατολισμού, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, "είχαν μεγάλη έκταση και απαιτούσαν αρκετό χρόνο για τη λύση τους. Αναφέρονται σχεδόν σε όλη την έκταση της εξεταστέας ύλης και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Είναι αντιμετωπίσιμα από τους καλά προετοιμασμένους μαθητές και πιο δύσκολα από τα περυσινά θέματα".

ΑΟΘ 

Τα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, όπως αναφέρει η ΟΕΦΕ, "ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με πλήρη κάλυψη της ύλης.

Η ποσότητα των απαντήσεων στις ομάδες ανοικτού τύπου (Β,Γ,Δ) ήταν ευρύτερη από προηγούμενες χρονιές. Απαιτούσε προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων των ερωτημάτων και σε βάθος γνώση όλης της ύλης.

Μαθηματική αντίληψη και ικανότητες διαγραμματικής απεικόνισης ήταν απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνίσματος.

Ως προς τη σαφήνεια των ερωτημάτων ήταν ορθώς διατυπωμένα, χωρίς ασάφειες παρά τον αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας".