Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος

«Eκφράσεις Ευτυχίας στο Κόσμημα» τιτλοφορείται ο 31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος.

Τον διαγωνισμό, που αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας,

προκηρύσσουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων

Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης-HELEXPO, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού

κοσμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

 Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς

 Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς

 Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ.,

που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να

συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η Τρίτη, 15

Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00, ενώ ημέρα αξιολόγησης η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Στην οργανωτική επιτροπή μετέχουν:

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών

Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)

 Συντεχνία Χρυσοχόων – Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)

 Σύλλογος Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)

 Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)

 ΔΕΘ-HELEXPO

Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, που

αναφέρονται παρακάτω είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της

ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ – HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.povako.gr  &

www.helexpo.gr ) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.