Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι τις 20/05/19 για την Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

Ακολουθεί η Απόφαση: