Παράταση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Clusters» των ΠΕΠ Αττικής

Νέα παράταση ως 21/10/2019 στην υποβολή προτάσεων.