Παράταση υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν. 4399/2016.

Η παράταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.