Παράταση στην υποβολή δήλωσης COVID περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

 

 

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

 

Παράλληλα με την έκδοση νέας απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία προστίθενται νέοι  ΚΑΔ, για τις πληττόμενες από την πανδημία του κοροναϊού επιχειρήσεις, που δικαιούνται να καταβάλλουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα για την επαγγελματική τους στέγη, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3048/22-7-2020 και η υπ. αριθμ. Α.1171/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στην παράταση της υποβολής της Δήλωσης Covid, περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, ενώ παράλληλα προβλέπει ότι, η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους μισθωτές θα διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ως άνω απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπονται τα εξής :

  1. Η «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της Α. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων,μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
  2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα και η αρχική, ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid».
  3. Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους μισθωτές διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020.