Πίστωση λογαριασμών με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών 2017

Πιστώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2019 στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων  το ποσό επιστροφής που έχει προκύψει από την εκκαθάριση  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, στις περιπτώσεις  παράλληλης ασφάλισης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί την 28/02/2019 για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στο Μητρώο ΕΦΚΑ.

Οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν να καταχωρήσουν ή να τροποποιήσουν τον Λογαριασμό τους (ΙΒΑΝ) μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr – Ηλ. Υπηρεσίες – Ατομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»).

Μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας (28/02/2019) και εφόσον δεν έχει δηλωθεί Τραπεζικός Λογαριασμός, θα παραμείνει στον ατομικό λογαριασμό του δικαιούχου ως πιστωτικό υπόλοιπο και θα συμψηφισθεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.