Π.Κολλάρος.Επιπλέον κόστος για συστήματα φορολογικών στοιχείων

Το Υπουργείο Οικονομικών έρχεται να τα ανατρέψει και να ακυρώσει όλα τα έως σήμερα ισχύοντα

Γράφει ο Παναγιώτης Κολλάρος,

μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ και 

πρόεδρος του Τμήματος Επαγγελματιών  

 

1. Στα πλαίσια της προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής ,εξαγγέλθηκαν κατά καιρούς από το Υπουργείο Οικονομικών μέτρα όπως: H On-Line σύνδεση των Ταμειακών Μηχανών, η χρήση μέσω των ταμειακών μηχανών της κάρτας του Πολίτη (γνωστή και ως Φοροκάρτα), η δυνατότητα διαχείρισης της διαδικασίας απόδοσης κατά τις λιανικές συναλλαγές του ΦΠΑ απευθείας στο Δημόσιο και όχι μέσω του Λιανέμπορου καθώς και η ημερήσια αποστολή των τιμολογίων προς την ΓΓΠΣ μέσω των ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών και του λογισμικού υποστήριξής των.

2.       Στα πλαίσια των πιο πάνω παρεμβάσεων είχε συσταθεί επιτροπή, με την συμμετοχή και του ΓΓΔΕ κυρίου Θεοχάρη (ανώτερου στελέχους τότε της ΓΓΠΣ) προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει, νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα φορολογικά ταμειακά συστήματα, καθώς και νέες διαδικασίες που θα συνέτειναν στην δυνατότητα υλοποίησης των ως άνω μέτρων. Το πόρισμα της επιτροπής αυτής στην συνέχεια μορφοποιήθηκε σε δυο Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αφού υπεγράφησαν από το Υφυπουργό Οικονομικών κύριο Μαυραγάνη δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης το Δεκέμβριο του 2012.

Ενώ όλα τα αρχικώς εξαγγελθέντα, βάσει των ανωτέρω, διαφαινόταν ότι ευρίσκονταν σε άμεση υλοποίηση, αιφνιδίως, το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της περασμένης Παρασκευής 15/11/2013 έρχεται να τα ανατρέψει και να ακυρώσει όλα τα έως σήμερα ισχύοντα, προαναγγέλλοντας μάλιστα την σύσταση!!!! μιας άλλης νέας επιτροπής, που θα εξετάσει εκ νέου τα ζητήματα αυτά????, με απώτερο στόχο όπως αναφέρεται, τον εκ νέου εκσυγχρονισμό του και την περαιτέρω απλοποίησή τους (μάλλον διαφαίνεται διαμάχη συμφερόντων).

Αντί της ως άνω αυτόματης διαδικασίας ενημέρωσης των ελεγκτικών αρχών, προκρίνεται, όπως επίσης προαναγγέλλεται, η μηνιαία αποστολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων (ή μηνιαίου “Z” για τις ταμειακές μηχανές) αρχικά και στην συνέχεια η αποστολή μηνιαίων καταστάσεων αγορών.

Πρακτικά σημαίνει αυτόματη κατάργηση όλων των ταμειακών μηχανών και υποχρεωτικά αγορά με καινούργιες!

Άλλη κρίσιμη παρέμβαση των νέων εξαγγελιών, είναι εκείνη, που αντί του καθιερωμένου και κοινά αποδεκτού τρόπου εξασφάλισης της αυθεντικότητας και ακεραιότητας των τιμολογίων, μέσω των Φορολογικών Μηχανισμών, προτείνονται άλλοι συγκεχυμένοι και ασαφείς τρόποι, τους οποίους, ο ίδιος ο υπόχρεος επιχειρηματίας, οφείλει να επιλέξει και να αποδείξει  με δική του ευθύνη!!!!!  ότι η συναλλαγή πχ με άλλον επαγγελματία είναι πραγματική

Η διαδικασία αυτή που εξαγγέλθηκε είναι βέβαιο ότι αφενός θα επιβαρύνει με σημαντικά μεγαλύτερο κόστος εφάπαξ και ετήσιο τις επιχειρήσεις και αφετέρου θα τις υποβάλει σε ατελέσφορες αν όχι ύποπτες διαπραγματεύσεις με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

 

Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι,  η διαχείριση της αποστολής των μηνιαίων καταστάσεων προκαλεί σημαντικό πρόσθετο φόρτο εργασίας, και επιπλέον κόστος αγοράς καινούργιων φορολογικών συστημάτων

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το πιο λογικό είναι να μη ανατραπεί η έως σήμερα εξέλιξη της διαδικασίας, που έχει εξάλλου πρόσφατα νομοθετηθεί και κινείται σε σύγχρονη και ορθή κατεύθυνση,.

Εάν παρόλα αυτά η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί την αλλαγή και άρα και την οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών, ας φροντίσει ΠΡΩΤΑ  οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να εξοπλιστούν άμεσα με τα νέα αναβαθμισμένα υπό έγκριση Φορολογικά Συστήματα, και ύστερα να υποχρεώσει στην αντικατάσταση των ήδη χρησιμοποιουμένων φορολογικών  συστημάτων.

 

Δείτε την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας