Π.Ο.Φ.Ε.Ε.:Μεταφορά προθεσμιών υποβολής ΜΥΦ και διορθώσεων 2017

"δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος κωλύματος μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας"

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με επιστοή της προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργο Πιτσιλή ζήτησε τη μεταφορά προθεσμιών υποβολής ΜΥΦ και διορθώσεων έτους 2017.

 

Όπως αναφέρει:

 

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων έτους 2017. Για την υποβολή τους απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή 4 αρχείων (ένα αρχείο για κάθε τρίμηνο) και στις 30 Απριλίου 2018 λήγει η προθεσμία διόρθωσης των αποκλίσεων στις καταστάσεις προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων).
Με γνώμονα την ομαλότερη διεξαγωγή της παραπάνω διαδικασίας και ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος κωλύματος μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας που είναι 28/2/2018 , η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί απαραίτητη την μεταφορά της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των ΜΥΦ έτους 2017 και εφεξής στις 31/3/2018 και των διορθώσεων στις 15/5/2018.

 

 

ΑΣΒ