Ποιος πληρώνει το φόρο από ενοίκια ακινήτων που εκχωρήθηκαν σε ΟΕ

Ποιος πληρώνει το φόρο από ενοίκια τα οποία εισπράττει εταιρεία και έχουν εισφερθεί ως συμμετοχή στην εταιρεία

Όταν εταίρος σε επιχείρηση εισφέρει ακίνητο ως συμμετοχή στην εταιρεία και η εταιρεία το ενοικιάσει εισπράττοντας ενοίκιο, το φόρο από το ενοίκιο τον πληρώνει ο εταίρος και όχι η εταιρεία. Το ακίνητο εισφέρεται ως αντάλλαγμα αντί χρημάτων κατα΄το ποσοστό συμμετοχής και η ενώ η απόδοσή του ανήκει στην εταιρεία ο φόρος καταχωρείται στον ιδιοκτήτη του.

Αυτό γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους την απόφαση (Ν.Σ.Κ. αρ. 258/201).

Η Γνωμοδότηση έχει πάρει τη μορφή ΠΟΛ (1024/13.2.2013) την οποία εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.