«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»: Τροποποίηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", ΕΣΠΑ 2014-2020.