Πως οι τόκοι αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση

Η αναγραφή των τόκων στη φορολογική δήλωση θα απεικονίζει σχεδόν όλη την πραγματική οικονομική περιουσία κάθε φορολογούμενου

Ενημέρωση από τον

Παναγιώτη Κολλάρο

Πρόεδρο του Τμήματος Επαγγελματιών

και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ

Βάσει του άρθρου 82 του νόμου 2238/94 και με τις διευκρινήσεις της εγκυκλίου 1195/12 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής από τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποίησης στοιχείων και κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν  οι πολίτες στη ΓΓΠΣ

Αποδείχτηκε ότι αυτή η  ήταν η αρχή.

Πρόσφατα   καθιερώθηκε και η υποχρέωση αναγραφής των τόκων στην ετήσια φορολογική δήλωση κάθε υπόχρεου στην ελληνική επικράτεια και η αρχή θα γίνει από τις φετινές δηλώσεις .

Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική δήλωση θα απεικονίζει σχεδόν όλη την πραγματική οικονομική περιουσία κάθε φορολογούμενου.

Πρακτικά οι τόκοι έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς και δεν θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα θα αυξήσει όμως το εισόδημα που θα υπολογιστεί για το ειδική εισφορά αλληλεγγύης (από 12.000 έως 20.000 1%,απο 20.001 έως 50.000 ευρώ 2% ,από 50.001 έως 100.000 ευρώ 3% ,και άνω των 100.000 4%

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί είναι ότι θα αποτυπωθούν σε ένα έντυπο όπως είναι το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οι αποταμιεύσεις κάθε φορολογούμενου στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
αφού θα αποτυπωθούν οι τόκοι στο εκκαθαριστικό είναι εύκολος ο υπολογισμός των καταθέσεων και γενικά των αποταμιεύσεων των φορολογούμενων.

Πολλές δημόσιες  υπηρεσίες υποχρεωτικά απαιτούν το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος ενώ είναι γνωστό ότι έχουν και τη δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο της εφορίας κρατικές υπηρεσίες όπως ΙΚΑ, Δήμος κλπ.

Είναι φανερό ότι σε περίπτωση έλεγχου του επαγγελματία, η εξαρχής δημοσιοποίηση  αυτών των δεδομένων υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει την δράση και αντιμετώπιση κάθε ελεγκτή έναντι στον επαγγελματία αφού η ύπαρξη τραπεζικών διαθεσίμων θα καθορίσει πιθανόν – ατύπως και εν μέρει και την στάση των κρατικών λειτουργών .

Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων φορολογουμένων υπεκλάπησαν και πουλιόντουσαν στην ελεύθερη αγορά.
Σε σχετική ερώτηση στο διοικητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών προς τον προσκαλεσμένο Γενικό Γραμματέα κύριο Θεοχάρη Θεοχάρη επιβεβαίωσε  ο ίδιος το έλλειμμα ασφαλείας και την μη δυνατότητα εντοπισμού των επίορκων δημοσίων υπάλληλων ( πρακτικά Δ.Σ. Ιανουάριος 2013).

Φανταστείτε τώρα εάν συμβεί αυτό, τα δεδομένα αυτά να τα λάβουν ακόμη και κακοποιοί η φυλακισμένοι και να αρχίσει εκβιασμός από μια ατυχή επιλογή κάποιων φωστήρων της κρατικής μηχανισμού στη προσπάθεια τους  να αυξήσουν τα έσοδα του δημόσιοι θα προκαλέσουν κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες. Με σίγουρη  εκροή ταμειακών διαθεσίμων από τις τράπεζες