Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων-νοικοκυριών τον Αύγουστο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αύξηση κατά 1,297 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2018, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 841 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 7,3% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Καταθέσεις επιχειρήσεων
Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 533 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2018, έναντι αύξησης κατά 301 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 10,2% από 11,4% τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 462 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 54 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 71 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 354 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 764 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2018, έναντι αύξησης κατά 540 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,6%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.