tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Πρακτικές πληροφορίες για την άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γράφει ο Θράσος Μίαρης, Φοροτεχνικός, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) έχει αλλάξει και εκσυγχρονιστεί ο τρόπος έκδοσης για μία άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στην ουσία ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί ( γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος άδεια λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας ) την δραστηριότητα του στην Αδειοδοτούσα Αρχή ( Δήμος ), έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.

Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017. Άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:

1.  Αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση δηλώνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
2. Στην Αίτηση περιγράφεται λεπτομερώς η διεύθυνση της επιχείρησης  (οδός-αριθμός-περιοχή) και σκαρίφημα που φαίνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης της επιχείρησης.
3. Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία: α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησής του, β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας
Ας δούμε τώρα ποιους αφορά η παραπάνω νομοθεσία:

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετέριες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες.

Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια  tattoo ).
Στην συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν και άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα , κινηματογράφοι , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές. Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

Ο Δήμος διερεύνα αρμοδίως τις υφιστάμενες Χρήσεις Γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι όποιες έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ήμερων από́ την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε ( 5 ) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί́ η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί́, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από́ την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Αν η διαδικασία γίνει με λάθη ή με ελλείψεις,  ή αν δεν υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά  έγγραφα και στοιχειά στην επιχείρηση , ο επιχειρηματίας  θα κληθεί να πληρώσει ή να αλλάξει το κατάστημα εν μέσω λειτουργίας και το “δεν το ήξερα η δεν μου το πάνε ” δεν θα συγκινήσει κανέναν.
Αφού  γίνει η γνωστοποίηση, τότε κοινοποιείται  στην Αρμόδια Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου , στην Πολεοδομία , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι θα ελεγχθεί τουλάχιστον το 30% των περιπτώσεων. Είναι πιθανό να ελεγχθούν και όλες οι γνωστοποιήσεις που θα γίνονται.

Ειδική Επισήμανση:
Είναι πολύ σημαντική η τήρηση και ύπαρξη των αρχείων της νέας επιχείρησης (άρθρο 4, Απόφαση 16228/18-05-2017). Χωρίς αυτήν επιβάλλονται αρχικά πρόστιμα και στη συνέχεια καταργείται η γνωστοποίηση και κλείνει η επιχείρηση. Περιλαμβάνει τα εξής:
• Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
• Σχεδιαγράμματα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.
• Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον Νόμο για χρήση του αντικειμένου της επιχείρησης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις)
• Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
• Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
• Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
• Το προβλεπόμενο παράβολο
• Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας
• Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος
• Το προβλεπόμενο παράβολο (φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης)
• Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
• Άδεια παράτασης μουσικής και γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής
• Παραστατικά της μουσικής του φορέα που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
• Άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφόσον υπάρχει αέριο
• Όταν το κατάστημα είναι τροφίμων και ποτών (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία, παραδοσιακά καφενεία, κινητές και σταθερές καντίνες, καφετέριες, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφείς άλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει αυστηρά να διαθέτουν εργοδότης και προσωπικό:
o Πιστοποιητικό υγείας
o Βεβαίωση εκπαίδευσης στα τρόφιμα και ποτά (Βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.)
o Διάγραμμα ροής
o Καταλληλότητα νερού
o Βεβαίωση για τα λάδια
o Θερμοκρασία ψυγείων
o Απεντόμωση-Μυοκτονία
o Κατάλογος Προμηθευτών

Προσοχή:
Δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως η λειτουργία της επιχείρησης εάν δεν πληρωθεί το παράβολο στο Δήμο. Αλλά και οποιαδήποτε άλλη οφειλή και δεν υπάρχει βεβαίωση ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση είναι παλιά ή καινούργια για την αποφυγή παραβάσεων και προστίμων πρέπει να τηρεί τα παραπάνω. Η γνωστοποίηση δεν γίνεται πλέον σε κανένα φορέα παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών του TAXIS.

Μουσική
Καταργείται η άδεια μουσικής. Αντί αυτού ο επιχειρηματίας δηλώνει αν θα κάνει χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού́ με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής. Ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί́ να ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική́ αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού́ υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό́.

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί́ πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Χρήση κοινοχρήστου
Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4442/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου παραμένουν ως έχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας ( άλλα απαιτείται γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή/και της τροχαίας).

Σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Με αλλαγή́ φορέα είναι δυνατή́ και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού́ προηγουμένως καταβληθεί́ το ποσό́ του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί́ από́ τον προηγούμενο φορέα. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί́. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί́ με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από́ το δήμο.