ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Oι πολύ μικρές επιχειρήσεις καλούνται σήμερα εν μέσω εξαιρετικά αρνητικών συγκυριών να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας αναζητώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν

Τελευταία νέα : Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)


Oι πολύ μικρές επιχειρήσεις καλούνται σήμερα εν μέσω εξαιρετικά αρνητικών συγκυριών να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας αναζητώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ποικιλοτρόπως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, όπως αναζήτηση περισσότερων εμπορικών ευκαιριών, μείωση κόστους, βελτίωση του επιχειρηματικού τους προφίλ, ανάδειξη του πλεονεκτήματος του ευφυούς μάρκετινγκ και δημιουργία υγιών εργασιακών χώρων.

Η Πράσινη και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα  που ουσιαστικά επικεντρώνεται στη θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, είναι μια τέτοια πρωτοβουλία που μπορεί να αποτελέσει επιλογή ανάπτυξης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες και πρακτικές Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, η προώθηση συνεργασιών καθώς και η καταγραφή σχετικών απόψεων δημιουργήθηκε η παρούσα σελίδα στο διαδίκτυο.

Παράλληλα παρουσιάζονται οι εργασίες του Φόρουμ «Πράσινη και Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα», που αποτελεί ένα Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων σχετικών με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με  απώτερο σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις αναφερόμενες πρακτικές στους τομείς δραστηριοποίησής τους, για να ωφεληθούν πρωτίστως οι ίδιες οι επιχειρήσεις τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές .

Αναλυτικότερα…

Περιηγηθείτε μέσω των ακόλουθων συνδέσμων (links) στις ενότητες που δημιουργήθηκαν για την Πράσινη και Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα.

  • Χρησιμοποιήστε χρήσιμα εργαλεία για υιοθέτηση Πρακτικών Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

  • Πατήστε εδώ αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας