Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄κατηγορίας