Προκήρυξη ανταγωνιστικής διαδικασίας για ανταλλακτικά πυροσβεστικών

...και ειδικών οχημάτων της ΥΠΑ.