Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για ανταλλακτικά αξονικού τομογράφου

Έναρξη διαπραγμάτευσης, από 30 Νοεμβρίου 2018, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας σας με τα αρμόδια Τμήματα.