Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» – Γ.Ν.Ζακύνθου