Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη πλειοδότη για τη φωτογραφική κάλυψη του ΚΕΕΔ