tuv-iso-logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 » 27 εως 30/5

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: από τις σπουδές στο επάγγελμα» Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: από τις σπουδές στο επάγγελμα»

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) διοργανώνει, για τους σπουδαστές και πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τετραήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις σπουδές στο επάγγελμα» από 27 – 30/5/2013 στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω). Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν:

1.Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών & Υποτροφιών-Post Graduate Forum (27,28, 29, 30/5/2013), με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ..

2.Ημέρες Σταδιοδρομίας- Speed Dating with HR Managers (28,29,30/5/2013), όπου θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις από τους Υπεύθυνους Προσωπικού των συμμετεχουσών εταιρειών με σπουδαστές και πτυχιούχους της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας για κάλυψη θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ.

3. Ημερίδες (27,28,29,30/5/2013) σχετικές με τις δυνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις 10.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από Υπευθύνους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Εκπαιδευτικούς Ακόλουθους Πρεσβειών, Εκπαιδευτικούς Συμβούλους και Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές ή Αποφοίτους, Μέντορες κ.α.

4. Ημερίδες (27,28,29,30/5/2013),  σχετικές με την  αγορά εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τις μελλοντικές προοπτικές για τους φοιτητές και αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης, από τις 15:30 μ.μ έως τις 19:00 μ.μ., με αντίστοιχες παρουσιάσεις σε επιλεγμένα  θεματικά πεδία.

5. Έκθεση Φορέων και Επιχειρήσεων (29,30/5/2013), από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ..

6. Εκδήλωση (30/5/2013), με σκοπό αφενός μεν την συνάντηση, επικοινωνία, δικτύωση αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αφετέρου δε την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας «ALUMNI: αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά», από τις 12.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ..

 

Επιπλέον το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά συμπληρώνει αισίως τον Μάϊο 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του. Με αυτή την αφορμή λοιπόν στα πλαίσια της Διασύνδεσης 2013, θα υπάρχει εκδήλωση-αφιέρωμα με θέμα «20 χρόνια Γραφείο Διασύνδεσης: Πορεία & Προοπτικές». Η εορταστική αυτή εκδήλωση, μεταξύ των άλλων, αποτελεί μια ακόμη καλή ευκαιρία για πλήρη ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για το Γραφείο Διασύνδεσης, το έργο του και τη σημασία του για το ίδρυμα. Το Γραφείο Διασύνδεσης θα διοργανώσει στα πλαίσια αυτά διάφορες επίκοινες δράσεις.

 

Η «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: Από τις σπουδές στο επάγγελμα» απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση σε ειδικότητες συναφείς με αυτές των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και φιλοδοξεί:

  • Να συμβάλλει στη σωστή, πολύπλευρη ενημέρωση των σπουδαστών για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Να προβάλλει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Να συμβάλλει στην ενημέρωση των σπουδαστών και πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανταγωνιστικές συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
  • Να προσφέρει σε σπουδαστές και πτυχιούχους την εμπειρία της προσωπικής συνέντευξης και την ευκαιρία εύρεσης θέσης εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.
  • Να υποστηρίξει δράσεις με σκοπό την επανασύνδεση και την δικτύωση των αποφοίτων του Ιδρύματός μας.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στις Ημέρες Σταδιοδρομίας-Speed Dating with HR Managers θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το επίπεδο των πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καλύψουν άμεσα θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να συλλέξουν βιογραφικά σημειώματα για μελλοντικές τους ανάγκες.

Επιπλέον στις 17,18,19/5/2013, διοργανώνεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- FESTIVAL PROJECT με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ PROJECT ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013» είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω). Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά http://gdias.teipir.gr και να συμπληρώσει την Δήλωση Συμμετοχής:

http://gdias.teipir.gr/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1763&Itemid=64&lang=

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε μέχρι τις 15/5/2013 την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις συμπληρώνοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Δήλωση Συμμετοχής.

Για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις που αναφέρθηκαν, έχει ήδη συνταχθεί συνοπτικό προσωρινό πρόγραμμα το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναπροσαρμόζεται.

Με τιμή,

Ο Υπεύθυνος Πράξης

Καθ. Δημήτριος Τσελές

Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Πειραιά

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω 

(+30) 210 53 81 294 – 5

(+30) 210 5381296