Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων

Για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.