Προσοχή!!! Τι ισχύει από 1/1/2014 στη φορολογία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας για τις φορολογικές αλλαγές που ισχύουν το 2014

Το φοροτεχνικό γραφείο «Παναγιώτης Παντελής &  Συνεργάτες» σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία και αισιοδοξία.

Επίσης θεωρεί αναγκαίο να σας ενημερώσει για το τι ισχύει από 01/01/2014.

 1. Όσον αφορά το φόρο εισοδήματος
 • Καταργήθηκε το αφορολόγητο και οι φοροαπαλλαγές
 • Για ατομικές επιχειρήσεις , ΟΕ, ΕΕ.
  • Συντελεστής φόρου 26% έως 50.000€ κέρδη
  • Συντελεστής φόρου 33% από 50.001€ και άνω.
 • ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ
 • Συντελεστής φόρου 26%
 • Συντελεστής φόρου 10% στο μέρισμα
 • Οι φορολογικές δηλώσεις προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν μέχρι 30/06/2014.
 • Όλοι μας θα επιβαρυνθούμε με εισφορά αλληλεγγύης από 1% έως 4% καθώς και με ‘τέλος επιτηδεύματος’ που φτάνει έως τα 1.000€.
 • Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν όπως και πέρσι.

Με τον νέο Νόμο 4174 ορίζεται ο «Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» ο οποίος καθορίζει πρόστιμα και προσαυξήσεις που τίθενται σε εφαρμογή από 01/01/2014 και καθορίζει τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Δημόσιο.

 • Καταργείται η ‘διοικητική επίλυση της διαφοράς’  δηλαδή καταργείται η δυνατότητα του φορολογουμένου να πληρώσει το 1/3 ή 1/ 2 του προστίμου  που του είχε επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174

            Επιβάλλεται πρόστιμο 100€ για την μή υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα και από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. (INTRASTAT, ΛΙΣΤΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ κ.τ.λ)

 

ΑΡΘΡΟ 54. Ν.4174 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΌΡΟΙ

            Μή υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρου Ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.  τα πρόστιμα ορίζονται με βάση την κατηγορία των βιβλίων.

Για Β’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση

 • 1.000 € για την 1η παράβαση
 • 2.000 € για την 2η παράβαση
 • 4.000 € για την 3η  και κάθε επόμενη παράβαση

Για Γ’ κατηγορίας για την ίδια παράβαση

 • 2.500 € για την 1η παράβαση
 • 5.000 € για την 2η παράβαση
 • 10.000 € για την 3η και κάθε επόμενη παράβαση

Οι ανωτέρω παραβάσεις ισχύουν εάν επαναληφθούν εντός 5ετίας.

Παράδειγμα :

Εκπρόθεσμη μηδενική δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ 

  ΕΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η Παράβαση

2014 1.000 2.500

2η Παράβαση

2016 2.000 5.000

3η Παράβαση

2019 4.000 10.000

ΑΡΘΡΟ 59. Ν.4174

            Εάν τώρα από την δήλωση ΦΠΑ/ΦΜΥ  κ.τ.λ πρέπει να πληρωθεί ποσό φόρου εκτός του προστίμου το ποσό του φόρου διπλασιάζεται.

Π.χ. Πρέπει 28/02/2014 να πληρωθεί ΦΜΥ 800€;

Ο φόρος πληρώνεται 01/03/2014.

 

Β’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΟΡΟΣ

800

800

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

800

800

ΠΡΌΣΤΙΜΟ

1.000

2.500

ΣΥΝΟΛΟ:

2.600 €

4.100 €

Μέχρι 31/12/2013 το πρόστιμο ανεξαρτήτως κατηγορίας ήταν 8 €.

            Το χρονικό περιθώριο για τις μεταβολές στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ περιορίζεται στις 10 ημέρες από τις 30 ημέρες και τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη μεταβολή είναι 1.000 € , 2.500 € , 2.000€ ,5.000€ κ.τ.λ.

 

ΑΡΘΡΟ 57. Ν.4174 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

            Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου (π.χ. φόρος εισοδήματος) καταβληθεί:

 • μετά το πέρας 2 μηνών από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 10%.
 • μετά από 1 έτος από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 20%.
 • μετά από 2 χρόνια από την προθεσμία, επιβάλλεται πρόστιμο 30%.

 

ΑΡΘΡΟ 58. Ν.4174

            Σε περίπτωση μή υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης (συμπληρωματική δήλωση) το πρόστιμο, ανάλογα με το ποσό του φόρου, μπορεί να φτάσει έως το 100% του φόρου.

 

ΑΡΘΡΟ 53. Ν.4174

            Εκτός των ανωτέρω προστίμων κάθε ποσό φόρου που δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον  τόκους που το επιτόκιο καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα (Σήμερα 8,50%).

 

ΑΡΘΡΟ 60. Ν.4174

            Κάθε πρόσωπο ( λογιστής, διαχειριστής, φοροτεχνικός κ.τ.λ.)που συνεργεί για την διάπραξη παράβασης του κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

Μηνιαία υποβολή συναλλαγών.

            Από 1/1/2014, όλες οι επιχειρήσεις (π.χ. λιανικής, χονδρικής, Π.Υ.), έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στο TAXIS μέχρι και τις 15 του επόμενου μήνα.

Π.χ.

Συναλλαγές εσόδων Ιανουαρίου του 2014, θα πρέπει να υποβληθούν έως και 15/2/2014. Είναι ελεύθερη η επιχείρηση να επιλέξει τον τρόπο που θα στείλει τα στοιχεία (xml, upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα με χειροκίνητη υποβολή)

            Εκπρόθεσμες προσθήκες επιτρέπονται μόνο για τα έσοδα και για αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταβολές θα μπαίνουν στο στόχαστρο και θα τους ζητούνται «εξηγήσεις».

 

Εξόφληση Τιμολογίων από  01/01/2014.

Οποιοδήποτε τιμολόγιο έχει συνολική αξία άνω των 500€, θα πρέπει να εξοφλείται μέσω Τράπεζας, διότι διαφορετικά δεν θα αναγνωρίζεται στα έξοδα.

            Αν τα ανωτέρω κανείς τα συνδυάσει με τα μέτρα της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών, της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, των κατασχέσεων και τους πλειστηριασμούς ακινήτων (14.200 ακίνητα από 01/01 έως 31/10/2013) καταλαβαίνουμε ότι γίνεται προσπάθεια εξόντωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και μάλιστα σε μια περίοδο ύφεσης.

Είναι σίγουρο λοιπόν, ότι με αυτά τα πρόστιμα, θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια δεν ξέρω αν θα έχουμε.

 

Παναγιώτης Παντελής

Φοροτεχνικός