Προστασία των ΜΜΕ σχετικά με προσωπικές οφειλές

Τσουκαλάς Δημήτρης ΣΥΡΙΖΑ Προστασία των ΜΜΕ σχετικά με τις προσωπικές τους οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες

Τσουκαλάς Δημήτρης ΣΥΡΙΖΑ
Προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών σχετικά με τις προσωπικές τους οφειλές από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες