Πρόβλημα στις πληρωμές Φ.Π.Α. και φόρων μέσω web banking

οι φορολογούμενοι να επιλέγουν την ένδειξη «Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ.» και όχι για παράδειγμα ΦΠΑ, ή Φ.Μ.Υ. ή Δήλωση εισοδήματος κ.λπ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσαν τις προηγούμενες ημέρες προβλήματα στις πληρωμές ΦΠΑ μέσω web banking.  Για την επίλυση του προβλήματος βρίσκονται σε συνεννόηση με τα τμήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ιδιωτών και επιχειρήσεων των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν προσαρμογές στα συστήματα καταβολής φόρων μέσω των τραπεζών (web banking).
  
Συγκεκριμένα, φορολογούμενοι επιχείρησαν να πληρώσουν τον ΦΠΑ επιλέγοντας στο μενού «ΦΠΑ» αντί για την επιλογή «Βεβαιωμένες Οφειλές ΔΟΥ» και ως εκ τούτου η ταυτότητα πληρωμής ΦΠΑ τους βεβαίωσε πως πρέπει να πληρώσουν «δισεκατομμύρια» ευρώ!

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Χ. Τσαβδάρης γνωστοποίησαν μέσω twitter στους φορολογουμένους το πρόβλημα ωστόσο θα ακολουθήσουν και επίσημες ανακοινώσεις από την ΓΓΔΕ.

Για την αποφυγή λαθών, για κάθε φόρο που πληρώνεται μέσω ηλεκτρονικής διατραπεζική (web banking), θα πρέπει οι φορολογούμενοι να επιλέγουν την ένδειξη «Βεβαιωμένες Οφειλές Δ.Ο.Υ.»  και όχι για παράδειγμα ΦΠΑ, ή Φ.Μ.Υ. ή Δήλωση εισοδήματος κ.λπ.