Προβλήματα από την έκδοση αθεωρήτων τιμολογίων μεταξύ επαγγελματιών

Τι ισχύει σήμερα στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων/επιτηδευματιών;

Γράφει ο Παναγιώτης Κολλάρος

Οικονομικός Επόπτης

και μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ

 

Στα πλαίσια των αλλαγών του ν. 4093 (Κ.Φ.Α.Σ.), που από 1.1.2014 ισχύουν και διαφοροποιούν την λειτουργία της αγοράς,  σύγχυση  παρατηρείται κυρίως στην δραστηριότητα της Χονδρικής και πιο συγκεκριμένα στο τι ισχύει σήμερα στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων/επιτηδευματιών.

Μετά την κατάργηση της θεώρησης των Τιμολογίων, την κατάργηση των Δελτίων Αποστολής και την υποχρέωση σύνταξης Δικαιολογητικών Εγγράφων για την διακίνηση προϊόντων που δεν έχουν τιμολογηθεί, υπάρχει ασάφεια στους κανόνες που διέπουν πλέον την λειτουργία της αγοράς.

Θέλοντας να προσεγγίσουμε προσεκτικά τα νέα δεδομένα, που θα μας οδηγήσουν σε μια όσο πιο ασφαλή απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, θέλω να αναφέρω τα ακόλουθα.

 

Α. Οι θέσεις του Υπουργείου, οι νόμοι  και οι (κρυφές) παγίδες.

Είτε επίσημα (ν.4093/2012), είτε ανεπίσημα (Δελτίο Τύπου) οι θέσεις του Υπουργείου, συμπυκνώνονται ως εξής :

 

Δελτίο Τύπου Υπουργείου 15.11.2013 «Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σηματοδοτούν τη μετάβαση από ένα λεπτομερέστατο τυπολατρικό νομοθετικό πλαίσιο σε ένα φιλικότερο φορολογικό περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη του κράτους προς τον πολίτη και δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πολύ σωστά)

Στο ίδιο Δελτίο Τύπου «Είναι ευθύνη του φορολογούμενου η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των τιμολογίων, επιλέγοντας τις κατάλληλες δικλείδες» (!!!)

Νόμος 4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 2 παρ.5 «Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξης τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης, με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία  της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.» (πως???)

Καθημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο «Εξοντωτικά τα νέα πρόστιμα στους παραβάτες συναλλασσόμενους» και «Αδιανόητα και βαριά τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις, για κάθε φορολογική παράβαση» και πολλά άλλα ίδιας λογικής, είναι η νέα σκληρή πραγματικότητα του ν. 4174/2013 για τις επιχειρήσεις.

Το πρόβλημα δηλαδή περιγραμματικά  είναι ότι ο επαγγελματίας που θα εκδόσει ή θα παραλάβει ένα πχ τιμολόγιο πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι και γνήσιο .

Αφού θα είναι αθεώρητο με ποιο τρόπο θα γίνει η διασφάλιση της γνησιότητας του????

Β. Ο γρίφος που πρέπει να λύσει κάθε επιχείρηση

1. Πως θα διασφαλιστεί έναντι των ελεγκτικών οργάνων ??? Σε πιθανό έλεγχο, θα πρέπει να παρουσιάσει τα τιμολόγια ή τα δικαιολογητικά έγγραφα διακίνησης (για προϊόντα που εκκρεμεί τιμολόγηση) που θα ζητηθούν, διασφαλισμένα με τα κατάλληλα μέσα που ο ίδιος επέλεξε. Μέσα διασφάλισης τα οποία θα πρέπει να γίνουν κοινά αποδεκτά και από τους ελεγκτές.

2. Πως θα διασφαλιστεί έναντι των πελατών και προμηθευτών της ???  Αν κάποιος πελάτης ή προμηθευτής της αμφισβητήσει μια συναλλαγή, με δόλο ή χωρίς, θα πρέπει αφενός η επιχείρηση να εμφανίσει τα τιμολόγια ή τα δικαιολογητικά έγγραφα διακίνησης που αποδεικνύουν την συναλλαγή και αφετέρου να αποδείξει με κοινά αποδεκτά μέσα διασφάλισης, την γνησιότητα τους.

Βέβαια τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά, αν υπάρχει προσφυγή  σε ένδικά μέσα, για επίλυση της διαφοράς τους.

Σε πιθανές διαφορές κάποιων τιμολογίων που θα προκύψουν από τις υποβαλλόμενες μηνιαίες καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, θα πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει την νομιμότητα της στους ελεγκτές, προσκομίζοντας τα «επίμαχα» τιμολόγια διασφαλισμένα με κοινά αποδεκτά μέσα, που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

3. Πως θα διασφαλιστεί εσωτερικά ??? Με την υιοθέτηση ευάλωτων δικλείδων διασφάλισης των τιμολογίων και των δικαιολογητικών εγγράφων διακίνησης, που εύκολα αλλοιώνονται ή αναπαράγονται από κακόβουλους υπαλλήλους, ιδιαίτερα μεγάλων και απρόσωπων επιχειρήσεων,  είναι πιθανή η εκ των έσω ζημιά της επιχείρησης και πιθανές οι προστριβές με καλούς πελάτες που θα πέσουν θύματα των ακατάλληλων μέσων διασφάλισης που η επιχείρηση επέλεξε.

Γ. Η καλύτερη δυνατή  λύση.

Φαίνεται ότι η παραμονή στο αρχικό καθεστώς –δηλαδή η έκδοση τιμολογίων μέσω φορολογικών μηχανισμών -φαίνεται ότι είναι η καλύτερη προτεινόμενη..

Αφού είναι και πιστοποιημένο από  το Υπουργείο Οικονομικών με άδεια καταλληλότητας, που διασφαλίζει με αδιαμφισβήτητο και νομοθετημένο τρόπο την επιχείρηση : έναντι των ελεγκτικών οργάνων της Πολιτείας, έναντι των πελατών και προμηθευτών της και τέλος από κάθε κακόβουλη σκέψη εκ των έσω. και θα στέλνει αξιόπιστα και γρήγορα των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών της, μέσω  των φορολογικών μηχανισμών/ΕΑΦΔΣΣ, δεν δημιουργεί επιπλέον κόστος   αφού ήδη το χρησιμοποιούν όσοι επαγγελματίες εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, 

Για όσους επαγγελματίες εκδίδουν παραστατικά χειρόγραφα , πρέπει να αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο ποιος είναι ο  αποδεκτός τρόπος έκδοσης παραστατικών που διασφαλίζει τη συναλλαγή.