tuv-iso-logo

Προχωράει η δημιουργία Τράπεζας Μικρομεσαίων -βίντεο

Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ στηρίζουν το εγχείρημα της Τράπεζας ΜΜΕ και θεωρούν ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο

Τις εξελίξεις στην δημιουργία Τράπεζας Μικρομεσαίων παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη τύπου στις 3 Οκτωβρίου οι οργανώσεις ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΕΣΤΕ. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) κ. Μυρτάκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της κεφαλαιακής ενίσχυσης των συνεταιριστικών τραπεζών και της διαδικασίας της δομικής αναδιάρθρωσης του τομέα.

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση

Όπως τόνισε η κεφαλαιακή ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη συμμετέχουν έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες για την προσαρμογή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο προβλεπόμενο όριο. Ενώ, η δεύτερη φάση θα γίνει σταδιακά και με βάση τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε μίας από τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Σχετικά με τη Δομική αναδιάρθρωση τόνισε ότι αφορά δύο άξονες:

Ι.  Θεσμικές αλλαγές για τη θωράκιση του Θεσμού, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, την εταιρική διακυβέρνηση και την καλύτερη λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης

ΙΙ. Οργανωτικές και Λειτουργικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης λειτουργίας του θεσμού.

Τη συνέντευξη τύπου παρακολούθησαν ο ΓΓ του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και το μέλος του ΔΣ Γιώργος Κουράσης.

Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ στηρίζουν το εγχείρημα της δημιουργίας μιας Τράπεζας ΜΜΕ και θεωρούν ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να έχουν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο ως μια εναλλακτική μορφή χρηματοδοτικής πίστης για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα συνεχώς επιδεινούμενο πρόβλημα πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πλέον πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Απρίλιος 2013), η χώρα μας συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ στα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως το σημαντικότερο πρόβλημα ανά χώρα, ανάμεσα στις 11 χώρες της ευρωζώνης που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της έρευνας. Επιπλέον, το ποσοστό απόρριψης των επιχειρήσεων που κάνουν αίτηση για δάνειο ανέρχεται 31%. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο με διαφορά, καθώς το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στην Ιρλανδία και την Ισπανία στο 17%. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην εν λόγω έρευνα και σε άλλες μελέτες που καταδεικνύουν το πρόβλημα της πρόσβασης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

 

Έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί, ακόμα και πριν την κρίση, η έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών υποδομών, οι οποίες θα αφουγκράζονται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και θα προσφέρουν χρηματοδοτικά προϊόντα σχεδιασμένα στις ανάγκες τους. Οι συνεταιριστικές τράπεζες, έχοντας γνώση της τοπικής οικονομίας και εστιάζοντας αποκλειστικά στη λιανική τραπεζική, έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να προσφέρουν τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία στις μικρές επιχειρήσεις, όπως έχουν επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθούν και να λάβουν χρηματοδότηση και διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν και άλλοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (ΕΤΕΑΝ, ΕΤΕπ, ΕΤαΕ). Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα μικροδάνεια και τα υβριδικά χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία θα συνδυάζουν δάνεια με εγγυήσεις είναι μερικά παραδείγματα εργαλείων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να προσφέρονται από την Τράπεζα ΜΜΕ, πάντα προσαρμοζόμενα στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε τοπικής οικονομίας.

 

Βασικό συμπέρασμα της σημερινής συνέντευξης τύπου ήταν ότι το εγχείρημα της μετεξέλιξης του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών σε Τράπεζα ΜΜΕ, είναι ένα εγχείρημα ρεαλιστικό, το οποίο εξελίσσεται μεθοδικά και με προσεκτικά βήματα. Θεωρούμε μάλιστα ότι θα μπορέσει να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα διευκόλυνσης των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 

Ικανοποίηση από την ΕΣΕΕ

Για το θέμα η ΕΣΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς, όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της, ς αρχίζει να διαφαίνεται η σταδιακή σχηματοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών μιας σημαντικής προσπάθειας με την συμμετοχή όλων μας. Η οργανωτική ανασυγκρότηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών και η μετεξέλιξή τους σε Τράπεζα Μικρομεσαίων, αποτελεί επιθυμία του εμπορικού κόσμου, αφού μπορεί να δώσει μια πειστική απάντηση στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας στην ελληνική αγορά και της περιορισμένης πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.

Η ΕΣΕΕ στηρίζει όλες τις διεργασίες που αφορούν το ΕΤΕΑΝ και το ΤΕΠΙΧ, καταθέτοντας διαρκώς προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων και καλύτερου συντονισμού των δράσεων. Επίσης, ως θεσμοθετημένοι φορείς των ΜμΕ ζητήσαμε τη στήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και τη συνεργασία με την ομάδα της Task Force που επεξεργάζεται τις απαιτούμενες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, με στόχο την ευκολότερη παροχή δανείων, τα οποία θα ικανοποιήσουν μία βασική ανάγκη της αγοράς, αφού οι μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους.

Η ΕΣΕΕ έχοντας πλήρη αντίληψη της εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου που διανύει η χώρα μας και θέτοντας ως πρώτιστη προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, θεωρεί ως επιτακτική ανάγκη την προώθηση σύγχρονων "υβριδικών" χρηματοδοτικών εργαλείων, συνδυάζοντας εγγυήσεις και Μικρο-δάνεια. Η λειτουργία μίας Αναπτυξιακής και Αποταμιευτικής Τράπεζας Μικρομεσαίων μπορεί να προέλθει κατευθείαν από την υπάρχουσα δομή των Συνεταιριστικών Τραπεζών, από τη στιγμή που μπορούν απαλλαγμένες από προβλήματα και βάρη να αποτελέσουν τη βάση του εγχειρήματος.

Χωρίς καμία αμφισβήτηση, το εγχείρημα μπορεί να εφαρμοστεί και να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο, ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός δυναμικού – στοχευμένου management.


Το νέο τραπεζικό σχήμα θα μπορέσει να θεσπίσει τα δικά του νέα κριτήρια, ώστε όσοι μικρομεσαίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την επώδυνη διαδικασία της μαύρης λίστας της "Τειρεσίας ΑΕ", να μην αποκλείονται πλέον από κάθε νέα επιχειρούμενη προσπάθειά τους. Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας της χρήσης outsourcing τραπεζικών εργασιών, ενώ οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Παραγωγικών Φορέων, σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να αποτελέσουν την προαπαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των μικρομεσαίων της ελληνικής αγοράς.