Ψηφιακά και αυτόματα θα γίνεται πλέον η διαβίβαση στοιχείων εταιριών που τηρούνται στο ΓΕΜΗ προς τους φορείς του Δημοσίου

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Τρεις νέες διαδικτυακές υπηρεσίες εγκαινιάζονται σήμερα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τις οποίες εξασφαλίζεται η άμεση, ψηφιακή και αυτόματη διαβίβαση προς τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, όλων των στοιχείων των νομικών προσώπων, που τηρούνται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, σε τρόπο ώστε, να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για τους ενδιαφερομένους, αφού μέχρι σήμερα η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών, που εξέδιδε το Γ.Ε.ΜΗ. γινόταν με ευθύνη και πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων εκπροσώπων των νομικών προσώπων, γεγονός που οδηγούσε σε ταλαιπωρία και απώλεια πολύτιμου χρόνου, ειδικά εν μέσω των δύσκολων καταστάσεων για τις μετακινήσεις και την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που έχει επιφέρει η πανδημία του κοροναϊού.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ψηφιακά και αυτόματα θα μεταβιβάζονται από σήμερα στους φορείς του Δημοσίου τα στοιχεία των επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέσω της διάθεσης τριών νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει, ταχύτερη και ακριβέστερη η διαδικασία προσκόμισης και επιβεβαίωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που πιστοποιούν τα στοιχεία των νομικών προσώπων, κατά την διαδικασία των συναλλαγών τους με τους δημόσιους φορείς, εξοικονομώντας πολύτιμο  χρόνο και ταλαιπωρία, τόσο για τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Όπως έχει ανακοινωθεί ο πρώτος δημόσιος φορέας που θα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες διαλειτουργικότητες είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με στόχο να έχει πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα των στοιχείων των φαρμακευτικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται και διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ – οι οποίες αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 196. Μέχρι πρότινος η προσπάθεια επιβεβαίωσης των στοιχείων γινόταν τουλάχιστον σε τρίμηνη βάση και με χρήση χειρογράφων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις και δυσκολίες, ως προς την πιστοποίηση της ορθότητας τους.

Με τις εν λόγω νέες διαλειτουργικότητες παρέχονται οι εξής δυνατότητες στους δημοσίους φορείς:

1) Με την διάθεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ», μπορούν πλέον να μεταβιβαστούν αυτόματα και ψηφιακά προς τους δημοσίους φορείς στοιχεία νομικών προσώπων, όπως αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Α.Φ.Μ., Κωδικός Δ.Ο.Υ, όνομα Επιχείρησης, Διεύθυνση κλπ. Στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, ενημερώνεται πλέον αυτόματα το μητρώο φαρμακευτικών εταιρειών αναφορικά με τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και για τις τυχόν μεταβολές όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετονομασίες κ.λ.π., με στόχο τον ορθό υπολογισμό και καταλογισμό των ποσών, που υποχρεούται να καταβάλει κάθε φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).

2) Μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ» παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ταυτοποίησης του ΑΦΜ, καθώς και του Αριθμού ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων από τους φορείς. Στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, η διαδικασία αυτόματης ταυτοποίησης των φαρμακευτικών εταιρειών βάσει του ΑΦΜ τους έχει στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των οφειλών του προς τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).

3) Με την διάθεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ», παρέχονται αυτόματα και ψηφιακά στοιχεία μελών διοικητικού συμβουλίου επιχείρησης, όπως στοιχεία της διευθυντικής ομάδας, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο μελών, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κλπ, σε όποιους δημόσιους φορείς το αιτηθούν.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί όλους τους φορείς του Δημοσίου, αλλά και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, να αξιοποιούσουν τις νέες αυτές διαλειτουργικότητες για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων.

Με την καθιέρωση αυτών των τριών νέων διαλειτουργικών συστημάτων προωθείται ακόμη περισσότερο η προσπάθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ταχύτερη ψηφιοποίηση πολλών εκ των υπηρεσιών που αφορούν τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα , στόχος που αποτελεί άλλωστε  πάγια επιθυμία και της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που ήδη έχει προωθήσει την ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών του Επιμελητηρίου για την ταχύτερη και άκοπη εξυπηρέτηση των μελών του.