«Ψηφιακό Βήμα»: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Καταληκτική ημερομηνία 17/9/2018 και ώρα 16:00.