Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΑ

Στις 16 Απριλίου η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Στις 16 Απριλίου η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

                            

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες- ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100/2017 (ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017), θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου 2018.

 

ΑΣΒ