tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Ρύθμιση οφειλών προς του ΟΤΑ προβλέπει διάταξη στο νέο πολυνομοσχέδιο

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Α.


Κατατέθηκε πρόσφατα στο Κοινοβούλιο, προς συζήτηση και ψήφιση νέο πολυνομοσχέδιο, που  περιλαμβάνει πλήθος φορολογικών, τελωνειακών και άλλων διατάξεων, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα της επανένταξης των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων  Κοινωνικής Ασφάλισης σε απωλεσθείσες ρυθμίσεις, καθώς και η δυνατότητα ένταξης σε νέσε ρυθμίσεις πολλών δόσεων.

Μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει όμως και την ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους, με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά  και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022, παρέχοντας την δυνατότητα στου οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36, ή ακόμη και σε 72 δόσεις με σχετικό βεβαίως επιτόκιο, ενώ παράλληλα, προβλέπεται ότι, θα επιτρέπεται και η υπαγωγή και των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την οριζόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την ενεργοποίηση της σχετικής ρύθμισης θα παρέχονται στον οφειλέτη όλα τα ευεργετήματα που προέβλεπε ο Ν.4611.2019 και ο Ν.4764/2020, μεταξύ των οποίων η αναστολή όλων των μέτρων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, καθώς και η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής  ενημερότητας.

Παράλληλα όμως, προβλέπεται και η δυνατότητα της αναβίωσης και παλαιοτέρων ρυθμίσεων οφειλών, που προέβλεπαν την δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου και ρυθμιζόμενου ποσού σε μέχρι και 100 δόσεις, όπως προέβλεπαν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4611/2019 και του  Ν.4764/2020 και οι οποίες έχουν απωλεσθεί από τους οφειλέτες.

Σύμφωνα δε με την σχετική αιτιολογική έκθεση του υπό ψήφιση νόμου, με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 90 του πολυνομοσχεδίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους σε τριάντα έξι (36), ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022, παρέχεται δε η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256) και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία, καθώς οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων για την διευκόλυνση των δημοτών.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ρύθμισης για οφειλές προς τους δήμους και της δυνατότητας αναβίωσης παλαιότερων ευεργετικών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα δε η προτεινόμενη προς ψήφιση διάταξη του άρθρου 90 του  πολυνομοσχεδίου έχει ως εξής :

 1. Οφειλές προς δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν να ρυθμιστούν, είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις, με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών, που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων την 1/11/2021 και επιπλέον να έχει καταβάλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, εφόσον είχε υπαχθεί σε αυτές.

β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31/12/2022.

γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

 1. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ.

 

 1. Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν όλα τα ευεργετήματα των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’ 256), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται.
 2. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεων και οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 1/2/2023 πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιες οφειλές.
 3. Προκειμένου ο οφειλέτης να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεων, αν έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της ένταξης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση.
 4. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
 5. Ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’256), που απωλέσθηκαν, ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1/2/2023, δύνανται να αναβιώσουν με πληρωμή δύο (2) δόσεων έως τις 31/7/2023, δηλαδή της τρέχουσας δόσης και μίας επιπλέον που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις με σειρά παλαιότητας.
 6. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερείσπραξη αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις με σειρά παλαιότητας. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α’ 206, Κ.Φ.Δ.) και την παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, Α’ 190, Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 7. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση.
 8. Προκειμένου να αναβιώσει η ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων, αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων κατά περίπτωση. Αν ο οφειλέτης έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, του δίδεται η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση με τους όρους της δεύτερης ευκαιρίας, προς τον σκοπό αναβίωσης των ρυθμίσεων των εκατό (100) δόσεων και υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του.
 9. Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση των παρ. 1 έως 6 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης των παρ. 7 έως 10, υποβάλλονται προς τον οικείο δήμο από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 30/6/2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
 10. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114).

Με την σχετική υπό ψήφιση ρύθμιση προβλέπεται να διευκολυνθούν χιλιάδες επαγγελματίες που τυγχάνουν οφειλέτες των ΟΤΑ , οι οποίοι είτε απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις των χρεών τους, είτε κατέστησαν οφειλέτες των ΟΤΑ, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αλματώδους αύξησης του πληθωρισμού.