tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Σε κρίση ο κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα-βίντεο

Μήτσιος Ευάγγελος, πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Ποτών: Σε κρίση βαθιά ο κλάδος

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται ο κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το συμπέρασμα τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και ειδικής μελέτης του  Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Η βασικές αιτίες της κρίσης ήταν η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αλλά και η μεγάλη των ειδικών φόρων κατανάλωσης έπληξαν καίρια την αναπτυξιακή δυναμική του.

Σύμφωνα με μελέτη του  Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις των αυξήσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών -ΕΦΚΟΠ (+125% εντός της διετίας 2009-2010) και στο συντελεστή ΦΠΑ έχουν αδρανοποιήσει τη δυναμική του κλάδου. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση της προστιθεμένης αξίας του κλάδου στα χρόνια της κρίσης κατά 42.85%!

Μήτσιος Ευάγγελος, πρόεδρος της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων και Ποτών: Σε βαθιά κρίση οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου

Σε δηλώσεις του προς το www.eea.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων και Ποτών και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου κ. Μήτσιος Ευάγγελος ανέλυσε την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος τονίζοντας ότι στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου επιβάλλεται υψηλή φορολογία με φόρο πάνω στο φόρο, οι πωλήσεις πέφτουν συνεχώς και το μέλλον είναι ζοφερό. Οι φόροι έχουν τετραπλασιαστεί, οι καταναλώσεις μειώνονται σε ρυθμούς ανεξέλεγκτους. Σήμερα εκτιμάμε ότι οι πωλήσεις έπεσαν 45%. Ο κλάδος δεν μπορεί να αντέξει. Πολλά καταστήματα κλείνουν. Η μείωση των φόρων είναι η μόνη διέξοδος τόνισε. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και γίνεται εξοντωτικός για τις μικρές επιχειρήσεις. Επεσήμανε επίσης ότι οι μικρές επιχειρήσεις φορολογούνται διαφορετικά από τις μεγάλες με αποτέλεσμα να μη μπορούν να αντέξουν.

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνεται ότι η αύξηση της φορολογίας όξυνε την παράνομη παραγωγή και εμπορία ποτών με αποτέλεσμα τη μεγάλη διαρροή δημοσίων εσόδων και την όξυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Εφόσον διατηρηθεί η υψηλή φορολογία η παράνομη διακίνηση θα συνεχίζεται.  Το ΙΟΒΕ προτείνει η σταδιακή αποκλιμάκωση του ΕΦΚΟΠ μέχρι το 2016 στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου υπολογίζοντας ότι έτσι θα αναστραφεί η πορεία των δημοσίων εσόδων και του κλάδου.

 

Στη μελέτη αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο, εκτιμώνται οι προοπτικές του και διατυπώνονται προτάσεις στην κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εγχώρια προστιθέμενη αξία που παράγεται από όλες τις κατηγορίες επιδράσεων προσεγγίζει το 1,2 δισεκ. ευρώ, μειωμένη ωστόσο σημαντικά σε σύγκριση με το 2009 όταν ήταν 2,1 δισεκ. ευρώ.

 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει επίσης ότι η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις των αυξήσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (+125% εντός της διετίας 2009-2010) και στο συντελεστή ΦΠΑ έχουν αδρανοποιήσει τη δυναμική του κλάδου. Οι αυξήσεις στον ΕΦΚΟΠ, παρόλο που έγιναν σε όλες τις κατηγορίες ποτών (αλκοολούχα, μπύρα, αποστάγματα) με περίπου ίση ποσοστιαία μεταβολή, επηρέασαν δυσανάλογα τα αλκοολούχα ποτά, δημιουργώντας επιπλέον στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς ενίσχυσαν τα κίνητρα για υποκατάσταση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με άλλες κατηγορίες οινοπνευματωδών.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η αύξηση των φόρων και των τιμών επιδεινώνει επίσης την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς και αυξάνει τα κίνητρα για διασυνοριακές αγορές αλκοολούχων ποτών από γειτονικές χώρες με χαμηλότερους συντελεστές ΕΦΚΟΠ. Επιπλέον, ενισχύει τα κίνητρα διεξαγωγής λαθρεμπορίου και νοθείας, με αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, και, παράλληλα, τα κίνητρα για φοροδιαφυγή.

 

Οι απώλειες από το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών, το οποίο εκτιμάται ότι έχει οξυνθεί μετά την αύξηση του ΕΦΚΟΠ, υπολογίζονται σε 42 εκ. ευρώ περίπου, λόγω μη καταβολής του ΕΦΚΟΠ, ενώ επιπλέον απώλειες απορρέουν από τη μη καταβολή ΦΠΑ που εκτιμάται ότι επίσης δεν καταβάλλεται σε μεγάλο τμήμα της αγοράς.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης τις μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει η παραγωγή και εμπορία του τσίπουρου διημέρων, πέρα από τα όρια που ορίζονται από το νομικό πλαίσιο των διήμερων παραγωγών. Οι απώλειες που προκύπτουν από την παράνομη εμπορία του τσίπουρου διημέρων είναι σημαντικές σε όρους φορολογικών εσόδων και υπολογίζονται σε περίπου 55 εκ. ευρώ λόγω μη καταβολής του αντίστοιχου ΕΦΚΟΠ, ενώ στις απώλειες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί οι απώλειες από ΦΠΑ.

 

Η διατήρηση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου για τα αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την τριετία 2014-2016 περαιτέρω απώλειες δημοσίων εσόδων από τον ΕΦΚΟΠ κατά 22 εκ. ευρώ, σε σχέση με το 2012, με επιπλέον υποχώρηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 14 εκ. ευρώ.

 

Δεδομένης της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, προτείνεται η σταδιακή αποκλιμάκωση του ΕΦΚΟΠ μέχρι το 2016 στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η σταδιακή μείωση του φόρου, σε συνδυασμό με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων (αποτελεσματική εφαρμογή αγορανομικών ρυθμίσεων, εντατικοποίηση ελέγχων κ.ά.), εκτιμάται ότι έχει θετικές επιδράσεις στον κλάδο και στη συνολική οικονομία, προκαλώντας βελτιώσεις:

  • Στην απασχόληση και στα εισοδήματα
  • Στα φορολογικά έσοδα
  • Στο βαθμό εισπραξιμότητας των φόρων
  • Στη συρρίκνωση του παράνομου εμπορίου ποτών
  • Στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος

 

Από το σύνολο των εξεταζόμενων παρεμβάσεων τα επιπλέον έσοδα εκτιμώνται σε 182 εκ. ευρώ, καταλήγει η μελέτη του ΙΟΒΕ.

 

Για την περίληψη της μελέτης, πατήστε εδώ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης, πατήστε εδώ