Σε ποιες τράπεζες εξοφλούμε βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε την είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ. σε τράπεζες

Σε ποιες τράπεζες εξοφλούμε βεβαιωμένες Οφειλές στις Δ.Ο.Υ.

Το υπουργείο Οικονομικών με απόφασή του  (Αριθμ. Δ5Α 1180572 ΕΞ 31.12.2012) ανέθεσε την είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ. σε τράπεζες με τις οποίες ήρθε σε συμφωνία έναντι σχετικού τιμήματος το οποίο καθορίζεται ανά συναλλαγή.

Η είσπραξη των «βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ», θα γίνεται μέσω της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.), στις παρακάτω τράπεζες:

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
• ALPHA BANK Α.Ε.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε ΒΑΝΚ
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
• EUROBANK – ERGASIAS S.A
• ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
• MARFIN − ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
• MILLENIUM BANK Α.Ε.
• ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
• ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε.
• ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
• FBBank − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.)
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
• ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• HSBC BANK PLC