tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

68 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Σελίδες ιστορίας: Ευχές του Προέδρου του Ε.Ε.Α. για το 1952

ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 1952

Ο κ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΙ ΤΗΣ

 

“Τό νέον έτος άνατέλλει διά τούς Έπαγγελματίας άρκετά, δυσοίωνον. Τούτο όμως δέν είναι άρκετόν διά νά μάς άποκαρδιώση, διότι πιστεύομεν είς τήν ζωτικότητα τού Έλληνικού Λαού ό όποίος είς τοιαύτας περιστάσεις έκδηλοί τήν έπιβαλλομένην άντιδρασιν.

Ή Δοίκησις τού Οργανισμού μας συναισθανομένη τό βάρος τής ευθύνης τήν όποίαν έχει κατέβαλε κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα τού παρελ­θόντος έτους πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς έξυπηρέτησιν των έκάστοτε άναφυομένων ζητημάτων, έκ τών οποίων μέγα μέρος ηδυνήθη όπωσδήποτε νά τό άντιμετωπίση έπιτυχώς.

Τό νέον ετος 1952 το οποίον τόσες έκκρεμότητες παραλαμβάνει από το 1951 εύχόμεθα όπως άποβή γονιμώτερον καί εύτυχέστερον διά τούς Έπαγγελματίας καί τάς οίκογενείας αύτών ημείς δέ δηλούμεν ότι θά καταβάλωμεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν όπως ό έπερχόμενος χρόνος δεκαιώση πλήρως τάς προσδο­κίας όλων των συναδέλφων”.

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Β