Σεμινάριο στο ΕΕΑ για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Επιχειρήσεων και τη Δεύτερη Ευκαιρία

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) σε συνεργασία με  το ΚΕΜΕΛ , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EWEUROPE» »/ COS-EarlyWarningEU- «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη προειδοποίηση και για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δεύτερη ευκαιρία», διοργάνωσαν  στις 12 Μαρτίου 2019 σεμινάριο με θέμα:

«BUSINESS MODEL CANVAS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ»

με Εισηγητές  τους Μέντορες  του ΚΕΜΕΛ:

 Δημήτρη Παξιμάδη, Μέλος ΚΕΜΕΛ π. Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ogilvy One και

κ. Γιάννη Κώτη, Μέλος ΚΕΜΕΛ π.Πρόεδρος ALGIDA

Την έναρξη του σεμιναρίου έκανε ο υπεύθυνος του προγράμματος κ. Σύρος Κοσκοβόλης  ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:

«…το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αποφάσισε να διοργανώσει το σεμινάριο για  τη  χρήση του Καμβά και των Επιχειρηματικών Μοντέλων  (BMC) ,για την υποστήριξη επιχειρηματιών που βρίσκονται σε κρίση για να εκπαιδεύσει τους Μέντορες του Early Warning Europe σε μια σύγχρονη τεχνική, όπως είναι αυτή των επιχειρηματικών μοντέλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την προώθηση των αλλαγών στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις  για την προσαρμογή τους στην τρέχουσα κατάσταση. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις , που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην απώλεια ανταγωνιστικότητας από τις αλλαγές της αγοράς, αναγκάζονται να αλλάξουν τις επιχειρηματικές τους  στρατηγικές και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που επιβάλλει ο ανταγωνισμός.

Η καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου αφορά τη δημιουργία αξίας για επιχειρήσεις, πελάτες και κοινωνίες. Πρόκειται για την αντικατάσταση παρωχημένων προϊοντοκεντρικών μοντέλων σε πελατοκεντρικά.

Το επιχειρησιακό μοντέλο στηρίζεται στη λογική της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες, πώς θα μπορέσει  να οργανωθεί η επιχείρηση για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της  και να δημιουργήσει  κέρδη.

Ο καμβάς χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει σε μια σελίδα  το επιχειρηματικό μοντέλο μίας επιχείρησης. Είναι ένα απλοποιημένο σύστημα για τον εντοπισμό νέων στρατηγικών και εναλλακτικών λύσεων. Έχει γίνει επίσης ένα πολύ κοινό εργαλείο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων από νέους επιχειρηματίες.

Η εκπαίδευση των Μεντόρων στην σύγχρονη αυτή τεχνική θα τους βοηθήσει να βοηθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Early Warning Europe….»

Στη συνέχεια εκ μέρους του ΚΕΜΕΛ χαιρέτισε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογεράς, ο οποίος παρουσίασε το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος, που έχει 54 ενεργά πρώην ανώτατα διευθυντικά στελέχη, με τουλάχιστον 20 χρόνια εμπειρία ο καθένας  και τουλάχιστον 10 χρόνια σε υψηλές θέσεις μεγάλων Ελληνικών και διεθνών εταιριών, με εμπειρία και τεχνογνωσία από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, με εμπειρία  από Γενική Διεύθυνση, Marketing, Πωλήσεις, Παραγωγή, Supply Chain Management,  Οικονομική Διεύθυνση, Human Resources, Information Management.

Αποστολή του ΚΕΜΕΛ είναι να συμβάλει εθελοντικά στην ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την εκτεταμένη πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών του

Οι αρχές του ΚΕΜΕΛ στηρίζονται στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα, την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική δεοντολογία, χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό στους   επαγγελματίες συμβούλους.

Η πρώτη επαφή με το ΕΕΑ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έγινε το 2016 με τη συμμετοχή μελών του ΚΕΜΕΛ σε όλα τα σεμινάρια που οργανώθηκαν με συμμετοχή ειδικών από το Early Warning Europe, την ανάληψη από μέλη του ΚΕΜΕΛ, ως μέντορες, δέκα μικρών επιχειρήσεων με ανάγκη για υποστήριξη

Ο κ. Καλογεράς δήλωσε ότι στόχος του ΚΕΜΕΛ με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Early Warning είναι «η  στήριξη ελληνικών μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων και μετάδοση των γνώσεων και εμπειριών των μελών του ΚΕΜΕΛ μέσω της διαδικασίας του mentoring» , διότι « θεωρεί το πρόγραμμα Early Warning ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την διαχείρισή του από ΕΕΑ και ΙΜΕ άκρως επιτυχημένη».

Στη συνέχεια ο κ. Δημήτρης Παξιμάδης, Μέλος ΚΕΜΕΛ π. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ogilvy One και ο κ. Γιάννης Κώτης, Μέλος ΚΕΜΕΛ π. Πρόεδρος ALGIDA, στο πρώτο μέρος παρουσίασαν:

  • τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas) ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του μάρκετινγκ
  • το περιεχόμενο του BMC και τα πλεονεκτήματά του και
  • παραδείγματα εφαρμογής του BMC

Στο δεύτερο μέρος έδωσαν οδηγίες προς τις ομάδες που δημιουργήθηκαν, για δημιουργία του  Καμβά από κάθε ομάδα με βάση το παράδειγμα μιας επιχείρησης και στο τρίτο μέρος έγιναν οι παρουσιάσεις του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου  από κάθε  ομάδα.

Ακολούθησε συζήτηση για τα αποτελέσματα και οι παριστάμενοι Μέντορες δήλωσαν ενθουσιασμένοι για το πολύ ενδιαφέρον  σεμινάριο με θέμα το « BUSINESS MODEL CANVAS – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» και τις νέες δυνατότητες που τους δίνει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στο πλαίσιο του Early Warning Europe.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: