ΣΕΠΕ: 1.049 πρόστιμα, ύψους 4,3 εκατ., σε τουριστικές επιχειρήσεις

4.815 έλεγχοι κλιμακίων του ΣΕΠΕ από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου 2018

Συνολικά 1.049 πρόστιμα ύψους 4.339.072,89 ευρώ για παραβάσεις της εργατική νομοθεσίας επιβλήθησαν στο πλαίσιο 4.815 ελέγχων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τις οποίες πραγματοποίησαν  κλιμάκια Επιθεωρητών και Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου 2018.
Σε άλλες 117 περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Από το σύνολο των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, το ποσοστό των παραβατικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 26,9%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

"Το επιχειρησιακό σχέδιο του Σ.ΕΠ.Ε. θα διαρκέσει μέχρι την λήξη της τουριστικής περιόδου για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων αδήλωτης, υποδηλωμένης και απλήρωτης εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες στόχευσης που δίνουν τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και την καθολική εφαρμογή της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, στοχεύοντας κάθε μορφή παραβατικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας στον τηλεφωνικό αριθμό 15512 ή στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας".