ΣΕΒ-ΕΕΤ-ΧΑ: Συμβούλιο για να σωθεί η φήμη των εταιριών

τρεις φορείς λαμβάνουν πρωτοβουλία για να αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων

Μετά Folli Follie, ΔΕΠΑ & ΔΕΗ και άλλα περιστατικά που αμαυρώνουν την φήμη των ελληνικών επιχειρήσεων που είτε είναι εισηγμένες είτε είναι εκτός χρηματιστηρίου, τρεις φορείς λαμβάνουν πρωτοβουλία για να αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων.

Πρέπει να φύγει η σκιά πάνω από τις ελληνικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά τη διαρκεία παρουσίασης του συμβουλίου εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Μεγάλο πρόβλημα στους ορκωτούς ελεγκτές, πρόσθεσε. Παράλληλα θεωρεί ότι η μη δημοσιοποίηση στο ΓΕΜΗ οικονομικών στοιχείων δεν εχει κανένα αντίκτυπο στις επιχειρήσεις που παρανομούν.

Μεγάλο πρόβλημα αν γενικεύουμε το πρόβλημα του δημοσίου με την αναξιοπιστία του να μεταφέρεται και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νίκος Καραμούζης, καταγγέλλοντας περιστατικά που πλήττουν την φήμη της ελληνικής οικονομίας.
Οι προτάσεις του κυρίου Καραμούζη:
-Και οι μη εισηγμένες θα πρέπει να δημοσιοποιουν τα στοιχεία τους δύο φορές των χρόνο.
-Ευθύνες και στους όρκο τους ελεγκτές,γιατί όπως στην Folli Follie κανένας δεν τους έχει αγγίξει.
-Διαφάνεια στις αμοιβές των ελεγκτών και να μην είναι ισόβιοι και ανεξαρτησία των μελών των ΔΣ

Τραυματίζουν την επιχειρηματικότητα περιπτώσεις που δεν ελέγχονται σωστά από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, είπε.

Οι τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει να εντασουν τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης για να δανείσουν, εισηγμένες και μη επιχειρήσεις πρόσθεσε.

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης από το ελληνικό χρηματιστήριο, δήλωσε ότι πρέπει να επανασυσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης.