Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής