Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι ηλεκτρονικές αγορές

Κατά 10,4% αυξήθηκε το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο του 2017.

Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές το 2018 παρουσιάζεται αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, με την μεγαλύτερη στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη κατά 18,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το 85,6% των καταναλωτών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές επέλεξε να τις κάνει από εγχώριες επιχειρήσεις. Το 34,9% έκανε ηλεκτρονικές αγορές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 18,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 4,3%.

Αναφορικά με την αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου το Α’ τρίμηνο 2018:
5 στους 10 (54,4%) πλήρωσαν συνολικά αντίτιμο έως 99 ευρώ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν / παρήγγειλαν,
4 στους 10 (35,6%) από 100 έως 499 ευρώ και
1 στους 10 (9,1%) από 500 ευρώ και άνω

 

 

 

Πηγή : capital.gr