Συνοπτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα για λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές)» – 424 ΓΣΝΕ