Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ραμμάτων – 424 ΓΣΝΕ