Στα 12,52 δισ. ευρώ οι ανεπίδεκτες είσπραξης ληξιπρόθεσμες οφειλές

ο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο καταχωρισμένο στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης ανέρχεται σε 99,79 δισ.

Με έγγραφο που κατατέθηκε στην βουλή στο πλαίσιο απάντησης σε ερώτηση βουλευτή, η ΑΑΔΕ επισήμανε τα εξής :

Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.Δ. 356/1974, όπως ισχύει, προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς καί συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης για τις υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών (M.I.S.) για την 1/12/2017, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο καταχωρισμένο στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης ανέρχεται σε 99,79 δισ. ευρώ και το μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης ανέρχεται σε 12,52 δισ. ευρώ.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τίθενται κατ' έτος ποσοτικοί στόχοι για την είσπραξη έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης και για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ