Σταθμά και αποκλίσεις στις εμπορικές συναλλαγές

ια τις εμπορικές συναλλαγές χρησιμποιούνται συγκεκριμενα σταθμά και προβλέπονται και οι αποδεκτές αποκλείσεις αυτών

Σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Aριθμ. 91354 (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017), για τις εμπορικές συναλλαγές χρησιμποιούνται συγκεκριμενα σταθμά και προβλέπονται και οι αποδεκτές αποκλείσεις αυτών.
 

 

Άρθρο 90
Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

1. Σύμφωνα με τη Σύσταση R111 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα κυλινδρικά σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ1, Μ2 και Μ3), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (mg)

 

Μ1

Μ2

Μ3

50

kg

2500

8000

25.000

20

kg

1000

3000

10.000

10

kg

500

1 600

5.000

5

kg

250

800

2500

2

kg

100

300

1.000

1

kg

50

1 60

500

500

g

25

80

250

200

g

10

30

100

100

g

5

16

50

50

g

3

10

30

20

g

2,5

8

25

10

g

2

6

20

5

g

1,6

5

16

2

g

1,2

4

12

1

g

1

3

10

500

mg

0,8

2,5

 

200

mg

0,6

2

 

100

mg

0,5

1,6

 

50

mg

0,4

 

 

20

mg

0,3

 

 

10

mg

0,25

 

 

5

mg

0,2

 

 

2

mg

0,2

 

 

1

mg

0,2

 

 

2. Σύμφωνα με τη Σύσταση R52 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα εξάγωνα σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (g)

50

kg

25

20

kg

10

10

kg

5

5

kg

2,5

2

kg

1

1

kg

0,5

500

g

0,25

200

g

0,1

100

g

0,05

3. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) για το πρώτο τεμάχιο και εκατό ευρώ (100€) για κάθε επιπλέον τεμάχιο. Τα σταθμά τίθενται εκτός χρήσης μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή τους. Σε περίπτωση που τα σταθμά χρησιμοποιούνται, πριν ρυθμιστούν και επαληθευτούν, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

 

Β