Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα μισά δάνεια των ΜμΕ

Στο «κόκκινο» βρίσκονται σχεδόν τα μισά δάνεια που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς βεβαίως σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές....

Στο «κόκκινο» βρίσκονται σχεδόν τα μισά δάνεια που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς βεβαίως σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ασφυκτική πλέον κατάσταση στην οποία καλούνται να λειτουργήσουν καθιστούν εκ των ων ουκ άνευ τη ρύθμιση των χρεών για όσες βεβαίως έχουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Από τις χορηγήσεις συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ που έχουν λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2014, ανέρχονται στα 10,8 δισ. ευρώ ή στο 47% επί του συνόλου. Συνολικά, από τα 116 δισ. ευρώ των χορηγηθέντων επιχειρηματικών δανείων, τα 42 δισ. ευρώ ή 36,2% επί του συνόλου έχουν χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενα.

Με αφορμή τη διόγκωση του προβλήματος αλλά και τη συζήτηση για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους που έχει ανοίξει, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ζητεί την επανενεργοποίηση του νόμου 3816/2010 για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών. Μάλιστα, η ΕΣΕΕ χαρακτηρίζει την ενεργοποίηση του νόμου αυτού ως τη μόνη βιώσιμη λύση αμφίδρομης ωφέλειας/χρησιμότητας τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τα τραπεζικά ιδρύματα. Στον συγκεκριμένο νόμο είχαν δικαίωμα υπαγωγής μέχρι τις 15/4/2010 όλες οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον τριών μηνών προς τα πιστωτικά ιδρύματα από επιχειρηματικό δάνειο. Παράλληλα, στον συγκεκριμένο νόμο μπορούσαν να υπαχθούν και όσες επιχειρήσεις είχαν ενήμερες οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους. Υπενθυμίζεται, βεβαίως, ότι βάσει του νόμου 3816/2010 το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής που μπορούσε να υπαχθεί σε ρύθμιση δεν επιτρεπόταν να υπερβαίνει για κάθε σύμβαση το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η ΕΣΕΕ για μια ακόμη φορά ζητεί την ένταξη σε όποια ρύθμιση τελικά αποφασιστεί και των δανείων που είχαν λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του πρώην ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), το οποίο μετεξελίχθηκε σε ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης).

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες στο υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε ώς τα μέσα Αυγούστου να έχει καταρτιστεί το σχέδιο της συνολικής διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους το οποίο καταρχήν θα αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια και σε δεύτερη φάση το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών.

Πηγή: Καθημερινή