Στοπ σε διπλά και τριπλά εντάλματα για το ίδιο αδίκημα

για το ίδιο αδίκημα μπορούν να συλληφθούν εν μέση οδό αφού δεν παύει η δίωξη της μιας υπηρεσίας αν τελεσιδικήσει η άλλη

Η πολυνομία και η γραφειοκρατία κάνουν για άλλη μια φορά το θαύμα τους παράλληλα με τη γιγάντωση των προστίμων και του φοροκυνηγητού των μικρομεσαίων. Έτσι για το ίδιο αδίκημα μπορούν να συλληφθούν εν μέση οδό αφού δεν παύει η δίωξη της μιας υπηρεσίας αν τελεσιδικήσει η άλλη!

Για να μη συμβαίνουν αυτά τα τραγελαφικά το υπουργείο Οικονομικών αποδεχόμενο απόφαση του Αρείου Πάγου θα προσαρμόσει τη νομοθεσία ώστε να μην διώκονται διαρκώς για τα ίδια αδικήματα φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή έχουν αθωωθεί ή έχει πάψει η ποινική δίωξη εναντίον τους.

Για το θέμα έχει ήδη κάνει σχετική εισήγηση ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης.

Η απόφαση ΑΠ 357/2013 προβλέπει πως – από τη στιγμή που ασκηθεί μία φορά δίωξη στον οφειλέτη – όσες διώξεις και να ακολουθήσουν, κηρύσσονται απαράδεκτες. Έτσι το υπουργείο Οικονομικών θα τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μην διώκονται φορολογούμενοι εκ νέου για την ίδια πράξη (μη απόδοση φόρου) υπό διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό.
 

Ο Άρειος Πάγος στηριζόμενος στο άρθρο 57 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έκρινε τον Φεβρουάριο του 2013 ότι αν κάποιος φορολογούμενος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν μπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν δοθεί σ' αυτή διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός. Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου.