Σχέδιο αναθεώρησης Κανονισμού για Προσωπικά Δεδομένα στο e-privacy

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Η επικείμενη άμεση εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε όλα τα Κράτη της ΕΕ, με χρόνο έναρξης την 25/5/2018, για τον οποίο είχαμε την δυνατότητα να λάβουμε μια πρώτη και έγκυρη ενημέρωση, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι προφανές ότι, πυροδοτεί στους κόλπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες άμεσες εξελίξεις, που αφορούν στο ζήτημα της επικαιροποίησης και αναθεώρησης των υφισταμένων ήδη Κανονισμών, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γνωστού και ως e- privacy. 
Έτσι ήδη, η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στην δημοσιότητα ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο του Κανονισμού  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e- privacy).     
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο σχετικός υφιστάμενος Κανονισμός αποτελεί  για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα βασικά εργαλεία για την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία επιχειρείται με τον ως άνω Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και αποτελεί σε σχέση με αυτόν μία πρόταση ειδικού νόμου, που θα εξειδικεύει και θα συμπληρώνει τον ως άνω Γενικό Κανονισμό, όσον αφορά στα δεδομένα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία σχετίζονται και ανταποκρίνονται μες τον ορισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.      
Σημειώνεται επίσης ότι, υφίσταται ήδη σχετικό νομικό πλαίσιο προστασίας και στην εσωτερική έννομη τάξη, καθώς με τον Ν. 3471/2006 ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο, η ισχύουσα Οδηγία 2002/58/ΕΚ, την οποία και θα αντικαταστήσει ο νέος Κανονισμός, τον οποίο προτείνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Μεταξύ άλλων σημαντικών αλλαγών που προωθεί το προτεινόμενο αναθεωρημένο σχέδιο του Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (e- privacy) είναι και αυτό το ίδιο το πεδίο εφαρμογής του, καθώς ο υφιστάμενος Κανονισμός, αφορά μόνο στους παρόχους των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών, ενώ στο μέλλον, οι κανόνες προστασίας  της ιδιωτικής ζωής θα καλύπτουν και τους νέους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το Messanger, το VIBER, το SKYPE, το WHATSAPP, το Gmail, κ.α. 
Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις του σχεδίου του νέου Κανονισμού αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων στα πλαίσια των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την συμμετοχή και εκπροσώπων των κρατών – μελών, όπως δε αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο σχέδιο του Κανονισμού εστιάζει κυρίως στο άρθρο 8, που αφορά στην προστασία πληροφοριών, που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό τελικών χρηστών και τον σχετικό με αυτόν εξοπλισμό, στο άρθρο 10, που αφορά στις πληροφορίες και επιλογές για τις ρυθμίσεις απορρήτου, που πρέπει να περιέχονται στα μέσα που χρησιμοποιούν οι πάροχοι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στο άρθρο 15, που αφορά τους διαθέσιμους καταλόγους για το κοινό και στο άρθρο 16, που αφορά στις μη ζητηθείσες επικοινωνίες κ.ά.  
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, κάποιες από τις προτεινόμενες αλλαγές αφορούν και στις διαδικασίες αποδοχής των αρχείων cookies, για τα οποία σαφώς προβλέπεται ότι, η συγκατάθεση για την χρήση cookies, εντός της ίδια ιστοσελίδας μπορεί να παρασχεθεί εφάπαξ από τον χρήστη, καθώς επίσης και στις ρυθμίσεις απορρήτου, όπου προβλέπεται η περιοδική υπενθύμιση των ρυθμίσεων στους χρήστες της ιστοσελίδας.   
Εν αναμονή της ψήφισης του νέου αναθεωρημένου Κανονισμού, ας θυμηθούμε την βασική προτροπή όλων των ομιλητών της Ημερίδας που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ότι δηλαδή, δεν πρέπει να μας προκαλούν τρόμο και καχυποψία οι νέες διατάξεις, που αφορούν στην εν γένει προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά αντίθετα, αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν ένα νέα και χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες, το οποίο αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και ως ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.