Συμφωνία σωματείων με τράπεζες για μηχανήματα καρτών

Συμφωνία με τις τράπεζες έχουν συνάψει τα σωματεία κρεοπωλών Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την δωρεάν προμήθεια συσκευών POS

Συμφωνία με τις τράπεζες έχουν συνάψει τα σωματεία κρεοπωλών Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την δωρεάν προμήθεια συσκευών POS (πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας) και το πολύ χαμηλό ποσοστό προμήθειας. Έτσι τα μέλη των σωματείων έχουν τη δυνατότητα να εφοδιασθούν με συσκευές POS διερύνοντας τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των σωματείων Αθήνας και θεσσαλονίκης